Условия за ползване | AllSport

Условия за ползване | ОлСпорт ООД

Последна редакция: 12 Декември 2022 г

Добре дошли в условията за ползване на ОлСпорт ООД. Благодарим ви, че избрахте да използвате нашите услуги.


По-долу сме изброили важни правни условия, които се прилагат за всеки, който посещава нашия уебсайт или използва нашите услуги. Тези условия са необходими, за да защитим както вас, така и нас, и за да направим нашите услуги възможни и по-приятни за всички. ОлСпорт ООД предлага широка гама от услуги и функции и част от условията по-долу може да не са подходящи за конкретните услуги, които използвате.

Разбираме, че правните условия могат да бъдат изтощителни за четене, затова се опитахме да направим изживяването възможно най-приятно. Ако имате предложения как можем да ги подобрим, можете да се свържете с нас на elena@allsport.bg .

 

1. Въведение

1.1. Нашата цел

Ние вярваме, че здравето и благополучието започват от краката. Затова ви приветстваме да опознаете краката, чрез безплатен анализ в нашите специализирани кабинети. Нашият обучен персонал е там за да ви съпроводи през всяка стъпка, чрез експертна оценка на анализа и съвети за по-добро здраве.

Всеки крак е уникален, със собствени контури и характеристики. В AllSport, ние създаваме правилната основа за стъпване.

Носещите чуждестранни награди стелки FootBalance, предоставят върховно представяне в превенцията на травми и хронични болки.

 

Също така предлагаме професионални ортези и продукти за превенцията, подобряване на проприоцепцията и по-бързото възстановяване след травми.

 

1.2. Правно споразумение

Условия за ползване на ОлСпорт ООД („Условия за ползване“), заедно с допълнителни условия, които конкретно се прилагат за някои от нашите услуги и функции, както са представени на ОлСпорт ООД уебсайт(ове) („ ОлСпорт ООД Уебсайт“, и заедно – „ ОлСпорт ООД Условия“), всички излагат пълните правила и условия, приложими за всеки посетител или потребител („Потребител“, нашето „Вие“) на ОлСпорт ООД Уебсайт , мобилното приложение ОлСпорт ООД ( „ Приложението ОлСпорт ООД “) и/или всякакви други услуги, приложения и функции, предлагани от нас по отношение на тях, освен когато изрично посочим друго (всички услуги, предлагани чрез https://www.allsport.bg Уебсайт или приложението ОлСпорт ООД , заедно – „ ОлСпорт ООД Услуги“ или „Услуги“).

Условията на ОлСпорт ООД представляват обвързващ и изпълним правен договор между ОлСпорт ООД. и неговите дъщерни дружества и дъщерни дружества по целия свят ( „ ОлСпорт ООД “, „нас“ или „ние“) и вас по отношение за използването на каквито и да било услуги от ОлСпорт ООД - затова, моля, прочетете ги внимателно.

Можете да посещавате и/или използвате услугите ОлСпорт ООД и/или приложението ОлСпорт ООД само ако сте напълно съгласни с Условията на ОлСпорт ООД - и като използвате и/или се регистрирате в някой от ОлСпорт ООД Услуги, вие изразявате и потвърждавате своето информирано съгласие с тези Условия за ползване и всички други ОлСпорт ООД Условия, приложими към използването от ваша страна на ОлСпорт ООД Услуги. Ако не прочетете, не разбирате напълно и не сте съгласни с ОлСпорт ООД Условията, трябва незабавно да напуснете уебсайта ОлСпорт ООД и да избегнете или прекратите всякакво използване на ОлСпорт ООД Услуги.

Използвайки нашите Услуги, вие потвърждавате, че сте прочели нашата Политика за поверителност, достъпна на https://www.allsport.bg/about/privacy („Правила за поверителност“).

 

Резюме

Посещавайки нашия уебсайт или използвайки нашето приложение и/или услуги, вие сключвате правно споразумение с нас, за ползване и правните условия на нашите допълнителни услуги.

Използвайки нашите услуги, вие изразявате съгласието си с тези условия и потвърждавате, че сте прочели нашата Политика за поверителност. Не можете да използвате нашите услуги, ако не сте съгласни с всички наши условия.

 

1.3. Потребителски акаунт

За да имате достъп и да използвате определени секции и функции на услугите ОлСпорт ООД , първо трябва да се регистрирате и да създадете акаунт в ОлСпорт ООД („Потребителски акаунт“).

Ако някой друг освен вас получи достъп до вашия потребителски акаунт и/или някоя от вашите потребителски настройки, той може да извърши всякакви действия, достъпни за вас (освен ако изрично не е посочено друго в услугите ОлСпорт ООД ), да направи промени във вашия потребителски акаунт и приемете всички правни условия, налични там, различни декларации и гаранции и други – и всички подобни дейности ще се считат за извършени от ваше име.

Поради това силно ви препоръчваме да запазите идентификационните данни за влизане във вашия потребителски акаунт поверителни и да разрешите такъв достъп само на хора, на които имате доверие - тъй като вие ще носите единствената и пълна отговорност за всички дейности, които се извършват във вашия потребителски акаунт (включително за всички декларации, гаранции и ангажименти, направени в тях), независимо дали са изрично упълномощени от вас, както и за всички щети, разходи или загуби, които могат да произтекат от такива дейности.

Трябва да предоставите точна и пълна информация, когато регистрирате вашия потребителски акаунт и използвате услугите ОлСпорт ООД , върху които вие сте единственият и изключителен притежател на права. Настоятелно ви препоръчваме да предоставите вашите собствени (или на вашата компания) данни за контакт и плащане, включително вашия валиден имейл адрес, тъй като може да го използваме, за да идентифицираме и определим действителния и истински собственик на потребителския акаунт и/или потребителското съдържание ( както е дефинирано по-долу), предоставени ни.

В случай на спор относно собствеността върху Потребителски акаунт, ние си запазваме правото да определим собствеността върху Потребителски акаунт въз основа на нашата разумна преценка, независимо дали е проведено независимо разследване от нас или не. Въпреки това, ако не можем да направим такова определяне (както може да преценим по свое усмотрение), ние си запазваме правото да избегнем това и/или да спрем потребителски акаунт, докато страните, които оспорват тази собственост, постигнат решение, без да носим отговорност към вас или на всяка друга страна. Може да поискаме документация (напр. издаден от правителството документ за самоличност, бизнес лиценз), която може да ни помогне при определяне на собствеността. Наред с други, можем да разгледаме принципите, изложени по-долу.

ОлСпорт ООД ще счита собственика на потребителски акаунт и/или потребителско съдържание, създадено и/или качено в съответната ОлСпорт ООД услуга, като физическо или юридическо лице, което има достъп до имейл адреса, посочен след това в ОлСпорт ООД записи за такъв потребителски акаунт, под който е създадено такова потребителско съдържание.

Ако някакви Платени услуги (както е определено в раздел 5 по-долу) са закупени чрез потребителски акаунт, ОлСпорт ООД ще счита собственика на такъв потребителски акаунт и/или съответното потребителско съдържание, създадено в него, може да се счита за лицето или юридическо лице, чиито данни за фактуриране са били използвани за закупуване на такива Платени услуги („Информация за фактуриране“). Независимо от гореизложеното, когато е приложимо, ако Потребителят е бил свързан с външно име на домейн (импортирано или закупено като част от определени Платени услуги, както е дефинирано по-долу) и информацията за регистрация на такъв домейн е публично достъпна чрез базата данни WHOIS, предоставена на www. Website whois.net или в ОлСпорт ООД база данни, ОлСпорт ООД ще счита собственика на такъв потребител като физическо или юридическо лице, регистрирано като регистрант на такъв домейн под него. В случай, че физическо лице и организация са регистрирани като регистрант или като регистрираща организация на такъв домейн, ОлСпорт ООД ще счита организацията за действителен собственик на домейна и следователно като собственик на потребителя, свързан с такъв домейн. В случай, че информацията за плащане посочва едно лице като собственик на потребителя.

Независимо от гореизложеното, ОлСпорт ООД ще има правото да определя собствеността върху Потребителско съдържание и/или потребителски уебсайт по свое усмотрение, включително като игнорира индикациите, посочени по-горе, в случай, че ОлСпорт ООД прецени, на своя по собствено усмотрение, че ситуацията оправдава такова определяне, като всичко това се основава на фактическата ситуация, както е определено от ОлСпорт ООД .

Резюме

За да използвате някои от нашите услуги, трябва да създадете потребителски акаунт.

Трябва да пазите вашето потребителско име и парола защитени и безопасни и да позволявате само на хора, на които имате доверие, да имат достъп до настройките на вашия акаунт или уебсайт.

Всички дейности, които се извършват под вашия потребителски акаунт или уебсайт, са ваша отговорност.

Информацията за акаунта, която ни предоставяте, трябва да бъде ваша собствена (или на вашата компания) и да бъде точна и пълна.

Когато даден потребителски акаунт е оспорен, ние може да определим собствеността върху този потребителски акаунт.

2. Вашите задължения

2.1. Вие декларирате и гарантирате, че:

да сте на най-малко тринадесет (13) години или на шестнадесет (16) години, ако сте физическо лице в рамките на Европейския съюз (ЕС), или да сте навършили пълнолетие във вашата юрисдикция и да притежавате законните правомощия, право и свобода да влезете в условията на ОлСпорт ООД и да сключите обвързващо споразумение за себе си или от името на физическото или юридическото лице, ангажирано от вас с условията на ОлСпорт ООД ;

не сте жител на (или ще използвате услугите ОлСпорт ООД ) в държава, на която правителството на САЩ е наложило ембарго за използване на услугите ОлСпорт ООД , нито сте посочени в списъка на Министерството на финансите на САЩ със специални Определени граждани или всякакви други приложими разпоредби за търговски санкции;

вашата държава на пребиваване и/или държавата на учредяване на вашата компания е същата като държавата, посочена в адреса за контакт и/или фактуриране, който ни предоставяте;

разбирате, че ОлСпорт ООД не предоставя никакви правни съвети или препоръки по отношение на каквито и да е закони или изисквания, приложими към вашето използване или някой от вашите крайни потребители, или спазването от ваша страна на тях;

И конкретно по отношение на вашето потребителско съдържание:

вие потвърждавате, че притежавате всички права върху и върху всяко съдържание, качено или предоставено от вас, или импортирано, копирано или качено от ОлСпорт ООД Услуги за вас, върху вашето потребителско съдържание, включително всякакви дизайни, изображения, анимации, видеоклипове, аудио файлове , шрифтове, лога, код, илюстрации, композиции, произведения на изкуството, интерфейси, потребителски имена, информация, която предоставяте с цел създаване на име на поддомейн, текст, литературни произведения и всякакви други материали („Съдържание“), или по друг начин имате (и ще продължите да имате) пълните правомощия, правомощия, лицензи, съгласия и пълномощия, в и за Потребителското съдържание, както е необходимо за законен достъп до, импортиране, копиране, използване, публикуване, прехвърляне или лицензиране на такова Потребителско съдържание, от вас и нас или от който и да е на нашите филиали;

имате (и ще поддържате) пълните правомощия, правомощия, лицензи, съгласия и правомощия да разрешите на ОлСпорт ООД Услуги за достъп до всякакви уебсайтове, уеб страници и/или други онлайн услуги с цел импортиране, копиране, показване, качване, предаване и/или друго използване на вашето потребителско съдържание.

потребителското съдържание е (и ще продължи да бъде) вярно, актуално, точно, не нарушава правата на трети страни и по никакъв начин не е незаконно за вас да качвате, импортирате, копирате, притежавате, публикувате, предавате, показвате или използвате по друг начин , в държавата, в която вие или посетителите и потребителите на вашите потребители („Крайни потребители“) пребивавате, или за ОлСпорт ООД и/или вашите крайни потребители за достъп, импортиране, копиране, качване, използване или притежаване във връзка с ОлСпорт ООД Услуги;

сте получили всички съгласия и разрешения, изисквани съгласно всички приложими закони, по отношение на публикуването, предаването и публикуването на каквато и да е лична информация и/или изображение или подобие на всяко лице, образувание или собственост, което е част от потребителското съдържание, и ще се придържате към всички приложими към него закони.

Резюме

За да използвате нашите услуги, има определени задължения и условия, които трябва да изпълните.
 

Освен всичко друго, трябва да сте на определена законова възраст, да пребивавате и да използвате нашите услуги на разрешено място.
 

Освен това трябва да притежавате всички права върху всяко съдържание, което качвате или публикувате или до което ние осъществяваме достъп, импортираме и/или качваме вместо вас чрез нашите услуги, да гарантирате, че това съдържание е законно и надеждно и че всичко, което правите с него (или активирате ОлСпорт ООД или вашите крайни потребители да го правят) е законно.

2.2. Вие се задължавате и се съгласявате с:

спазвате напълно всички приложими закони и всички други договорни условия, които уреждат използването от ваша страна на Услугите ОлСпорт ООД (и всяко свързано взаимодействие или транзакция), включително онези специфични закони, приложими за вас или вашите крайни потребители във всяко от вашите географски местоположения;

носите цялата отговорност и носите отговорност по отношение на всяко използване на услугите ОлСпорт ООД , което се извършва под вашия потребителски акаунт и за което и да е от вашето потребителско съдържание (включително за всякакви последствия от достъп, импортиране, качване, копиране, използване или публикуване такова потребителско съдържание на или по отношение на услугите ОлСпорт ООД );

редовно и независимо да запазвате и архивирате всяко Ваше Потребителско съдържание и информацията, която се обработва от Вас по отношение на Вашия Потребител, включително по отношение на Крайните потребители и всякакви приложения и/или Услуги на трети страни, използвани от Вас;

Получавайте от време на време промоционални съобщения и материали от ОлСпорт ООД или неговите партньори по пощата, имейл или всяка друга форма за контакт, която можете да ни предоставите (включително вашия телефонен номер за обаждания или текстови съобщения). Ако желаете да не получавате такива промоционални материали или известия – моля, просто ни уведомете по всяко време;

позволи на ОлСпорт ООД да използва завинаги, по целия свят и безплатно, която и да е версия на вашия Потребител за която и да е от ОлСпорт ООД маркетингови и промоционални дейности, онлайн и/или офлайн, и да я променяте, както е разумно необходимо за такива цели и вие се отказвате от всякакви искове срещу ОлСпорт ООД или някой от негово име, свързани с минали, настоящи или бъдещи морални права, права на артисти или други подобни права в световен мащаб, които може да имате в или към вашия потребител по отношение на такива ограничени разрешени употреби;

ОлСпорт ООД по собствено усмотрение по отношение на средствата, начина и метода за извършване на услугите ОлСпорт ООД , включително тези, свързани с хостинг, предаване, публикуване и/или показване на всеки потребител и/или съдържание (включително включването и представяне на всякакви реклами или друго търговско съдържание във връзка с тях).

​ОлСпорт ООД има право да предлага Услугите ОлСпорт ООД в алтернативни ценови планове и да налага различни ограничения по отношение на качването, съхранението, изтеглянето и използването на Услугите ОлСпорт ООД във всеки ценови план, включително, без ограничение, ограничения върху мрежовия трафик и честотна лента, размер и/или дължина на Съдържанието, качество и/или формат на Съдържание, източници на Съдържание, обем на времето за изтегляне, брой абонати на вашето Съдържание и др.

Резюме - списък на задължителните

Трябва да спазвате всички приложими закони.
 

Вие ще носите отговорност за вашите действия и за действията на всеки, който има достъп до вашия потребителски акаунт или настройките на потребителската платформа.

Трябва редовно да запазвате резервни копия на вашето съдържание.

Вие се съгласявате, че ние или нашите партньори може да ви изпращаме промоционални съобщения и съдържание. 
Можете лесно да се откажете от получаването на промоционални съобщения, като се свържете с нас.

Вие ни позволявате да използваме вашия уебсайт за нашите промоционални дейности и да определяме начина, по който ще се извършват услугите.

Вие се съгласявате, че ОлСпорт ООД има правото да налага и променя ценовите планове за своите Услуги. Освен това ОлСпорт ООД може да наложи ограничения в зависимост от вашето конкретно използване на Услугата.

2.3. Вие се съгласявате и се задължавате да не:

копиране, модифициране, създаване на производни произведения на, изтегляне, адаптиране, обратно инженерство, емулиране, мигриране към друга услуга, превод, компилиране, декомпилиране или разглобяване на уебсайта ОлСпорт ООД, услугите ОлСпорт ООД (или която и да е част от тях ) ), всяко Съдържание, предлагано от ОлСпорт ООД или Услуги на трети страни за използване и показване в рамките на Потребителя и/или която и да е част от него по какъвто и да е начин, или публично показване, изпълнение, предаване или разпространение на някое от горепосочените без ОлСпорт ООД предварително писмено и конкретно съгласие и/или както е изрично разрешено съгласно ОлСпорт ООД Условия;

изпращате, предавате или показвате каквото и да е Потребителско съдържание или използвате Лицензирано съдържание в контекст, който може да се счита за клеветнически, клеветнически, нецензурни, тормозещи, заплашителни, подпалващи, оскърбителни, расистки, обидни, измамнически или измамнически, насърчаващи престъпно или вредно поведение, или което по друг начин нарушава правата на ОлСпорт ООД или която и да е трета страна (включително всякакви права на интелектуална собственост, права на поверителност, договорни или доверителни права), или по друг начин показва всяко лице, юридическо лице или марка в лоша или пренебрежителна светлина, без техните предварително изрично одобрение;

да използвате всякакви незаконни действия за събиране на данни за вход и/или пароли за други уебсайтове, трети страни, софтуер или услуги;

фишинг, събиране, качване или по друг начин предоставяне на информация за кредитна карта или други форми на финансови данни, използвани за събиране на плащания, освен ако не е направено в съответствие с който и да е приложим закон, включително със стандарта PCI DSS, когато е приложимо;

качвате , вмъквате, събирате или по друг начин правите достъпно в рамките на Уебсайта ОлСпорт ООД или Услугите ОлСпорт ООД (или която и да е част от тях) всяко злонамерено, незаконно, клеветническо или нецензурно съдържание;

публикувайте и/или използвайте по какъвто и да е начин ОлСпорт ООД Услуги или Лицензирано съдържание на всеки уебсайт, медия, мрежа или система, различни от предоставените от ОлСпорт ООД , и/или рамкирайте, „дълбока връзка“, „страница“ изтриване“, отразяване и/или създаване на браузър или гранична среда около която и да е от ОлСпорт ООД Услуги, Лицензирано съдържание и/или Потребител, освен ако не е изрично разрешено от ОлСпорт ООД , предварително и в писмен вид;

използвайте всеки „робот“, „паяк“ или друго автоматично устройство, програма, скрипт, алгоритъм или методология, или подобен или еквивалентен ръчен процес, за достъп, придобиване, копиране или наблюдение на която и да е част от Услугите ОлСпорт ООД (или неговите данни и/или Съдържание), или по какъвто и да е начин да възпроизвеждате или заобикаляте навигационната структура или представянето на която и да е от услугите ОлСпорт ООД , за да получите или да се опитате да получите материали, документи, услуги или информация чрез каквито и да е средства, които не нарочно предоставени чрез услугите ОлСпорт ООД ;

действайте по начин, който може да се възприеме като увреждащ репутацията и добрата воля на ОлСпорт ООД или който може да урони репутацията или да навреди на ОлСпорт ООД ;

закупуване на търсачка или други ключови думи с плащане на щракване (като Google AdWords), или имена на домейни, които използват маркировки ОлСпорт ООД или ОлСпорт ООД и/или техни варианти и неправилно изписване;

се представяте за което и да е физическо или юридическо лице или да предоставяте невярна информация за ОлСпорт ООД Услугите и/или Потребителя, независимо дали пряко или непряко, или по друг начин да извършвате каквато и да е манипулация, за да прикриете вашата самоличност или произхода на всяко съобщение или предаване, което изпращате до ОлСпорт ООД и/или крайни потребители;

лъжливо заявяват или по друг начин представят погрешно вашата връзка с което и да е физическо или юридическо лице, или лъжливо изразяват или намекват, че ОлСпорт ООД или която и да е трета страна подкрепя вас, вашия потребител, вашия бизнес, вашите потребителски продукти или всяко изявление, което правите;

обратно търсене, проследяване или опит за проследяване на друг потребител на услугите ОлСпорт ООД или по друг начин се намесвайте или нарушавайте правото на неприкосновеност на личния живот или други права на други потребители или събирайте или събирайте лична информация за посетители или потребители на ОлСпорт ООД Услуги и/или Потребител без тяхното изрично и информирано съгласие;

деактивиране, заобикаляне, заобикаляне или избягване по друг начин на всякакви мерки, използвани за предотвратяване или ограничаване на достъпа до ОлСпорт ООД Услуги, Потребител, акаунт на друг(и) потребител(и) или всякакви други системи или мрежи, свързани с ОлСпорт ООД Услуги чрез хакване, извличане на пароли или други нелегитимни или забранени средства;

изследвайте , сканирайте или тествайте уязвимостта на услугите ОлСпорт ООД или всяка мрежа, свързана с услугите ОлСпорт ООД ;

качвате в услугите ОлСпорт ООД и/или потребителя или ги използвате по друг начин за проектиране, разработване, разпространение и/или по друг начин предаване или изпълнение на всеки вирус, червей, троянски кон, бомба със закъснител, уеб грешка, шпионски софтуер, злонамерен софтуер или всеки друг компютърен код, файл или програма, която може или е предназначена да повреди или отвлече работата на какъвто и да е хардуер, софтуер или телекомуникационно оборудване, или всеки друг действително или потенциално вреден, разрушителен или инвазивен код или компонент;

предприема каквото и да е действие, което налага неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на ОлСпорт ООД Услуги или ОлСпорт ООД системи или мрежи, свързани с ОлСпорт ООД Услуги, или по друг начин да се намесвате или нарушавате работата на която и да е от услугите ОлСпорт ООД или сървърите или мрежите, които ги хостват или ги правят достъпни, или не се подчиняват на изискванията, процедурите, политиките или разпоредбите на такива сървъри или мрежи;

използвате която и да е от услугите и/или потребителя на ОлСпорт ООД във връзка с каквато и да е форма на спам, нежелана поща, измама, измама, фишинг, „верижни писма“, „пирамидални схеми“ или подобно поведение, или по друг начин участвайте в неетичен маркетинг или реклама;

използвате услугите ОлСпорт ООД за създаване и работа на уебсайтове, чиято основна цел (пряко или косвено) е видео стрийминг;

достъп до ОлСпорт ООД услуги, потребителски акаунти, лицензирано съдържание и/или потребителско съдържание, чрез всякакви средства или технологии (напр. скрапиране и обхождане), различни от нашите публично поддържани интерфейси.

продават, лицензират или използват за каквито и да е търговски цели всяко използване или достъп до Лицензираното съдържание и/или ОлСпорт ООД Услуги, освен ако не е изрично разрешено от ОлСпорт ООД Условия;

премахнете или промените всякакви бележки за авторски права, водни знаци, ограничения и знаци, указващи права на собственост на някой от нашите лицензодатели, включително знак за авторско право [©], индикатори Creative Commons [(cc)] или търговски марки [® или ™], съдържащи се в или придружаващи ОлСпорт ООД Услуги и/или Лицензирано съдържание; или

нарушавате , опитвате се да нарушите или по друг начин не спазвате някое от Условията на ОлСпорт ООД или закони или изисквания, приложими към използването на услугите ОлСпорт ООД .

достъп или използване на Услугите за сравнителен анализ или подобни цели на конкурентен анализ или за изграждане на конкурентен продукт или услуга.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че неспазването от ваша страна на което и да е от горепосочените или всяко погрешно изявление, направено от вас тук, може да доведе до незабавното прекратяване на вашия потребителски акаунт и/или услугите, предоставени ви – със или без допълнително известие до вас и без всяко възстановяване на суми, платени за сметка на такива Услуги.

Резюме - Списък с неща, които не трябва да се правят

Като цяло, ние просто искаме да бъдете мили и да избягвате да правите нещо, което може да навреди на нас или на някой друг.

Наред с другото, нямате право да копирате нашите материали, да използвате каквото и да е съдържание по незаконен или вреден начин, да използвате нашите услуги или съдържание на която и да е платформа или уебсайт, които не са предоставени от нас, да правите неверни твърдения или да злоупотребявате с нашите Услуги или по друг начин да нарушавате нечии права или каквито и да било приложими закони.

Неспазването на някое от тези правила може да ни накара да анулираме акаунта ви и да спрем да ви предоставяме каквито и да е услуги.

3. Съдържание и собственост

3.1. Вашата интелектуална собственост

Между ОлСпорт ООД и вас вие ще притежавате цялата интелектуална собственост, отнасяща се до вашето потребителско съдържание и до всякакви други материали, създадени от вас, включително до всякакви дизайни, изображения, анимации, видеоклипове, аудио файлове, шрифтове, лога, илюстрации, композиции, произведения на изкуството, код, интерфейси, текст и литературни произведения. ОлСпорт ООД не претендира за права на собственост върху вашето съдържание. С единствената цел да ви предоставим услугата, вие знаете и се съгласявате, че ще трябва да осъществим достъп, да качим и/или копираме вашето потребителско съдържание на нашата платформа, включително облачни услуги и CDN, за да направим корекции на дисплея, да дублираме за архивиране и да изпълняваме всякакви други технически действия и/или употреби, необходими за извършване на нашите услуги, както сметнем за добре.

Резюме

Вие притежавате всички права върху вашето съдържание. Може да обработваме вашето съдържание, за да ви предоставим нашите услуги.

3.2. ОлСпорт ООД Интелектуална собственост

Всички права, право на собственост и интереси към и към Услугите ОлСпорт ООД , включително всички и всички защитени с авторски права материали или всяко друго съдържание от тях, което е или може да бъде предмет на каквито и да е права на интелектуална собственост съгласно който и да е приложим закон (включително всякакви произведения на изкуството, графики, изображения, шаблони и уиджети на уебсайтове, литературни произведения, изходен и обектен код, компютърен код (включително html), приложения, аудио, музика, видео и други медии, дизайни, анимации, интерфейси, документация, производни и техни версии, „изгледът и усещане“ на ОлСпорт ООД Услуги, методи, продукти, алгоритми, данни, интерактивни функции и обекти, инструменти и методи за реклама и придобиване, изобретения, търговски тайни, лога, домейни, персонализирани URL адреси, търговски марки, марки за услуги, търговски имена и други патентовани идентификатори, независимо дали са регистрирани или не и/или могат да бъдат регистрирани (наричани заедно „Интелектуална собственост“), както и всички техни производни, са собственост на и/или лицензирани на https://www.allsport.bg.

При пълно спазване от ваша страна на Условията на ОлСпорт ООД и навременно плащане на всички приложими такси, ОлСпорт ООД ви предоставя, при създаването на вашия потребителски акаунт и за толкова дълго, колкото ОлСпорт ООД желае да ви предостави услугите ОлСпорт ООД , неизключителен, непрехвърляем, неподлежащ на сублицензиране , напълно отменим, ограничен лиценз за използване на Услугите ОлСпорт ООД и Лицензирано съдържание, с цел генериране и показване на вашия потребител до край Потребители и предлагане на вашите Потребителски продукти (както е дефинирано по-долу) в него, единствено както е изрично разрешено съгласно ОлСпорт ООД Условия и единствено в рамките на ОлСпорт ООД Услуги.

Условията на ОлСпорт ООД не предават никакви права или интереси към или на ОлСпорт ООД интелектуална собственост (или част от нея), с изключение само на ограничения лиценз, изрично предоставен по-горе. Нищо в ОлСпорт ООД Условията не представлява прехвърляне или отказ от ОлСпорт ООД права на интелектуална собственост съгласно който и да е закон.

В допълнение към горното, определени шрифтове, които са ви предоставени в рамките на услугите ОлСпорт ООД , са лицензирани за ОлСпорт ООД от трета страна доставчик и следователно са предмет на допълнителни лицензионни условия на такъв доставчик, които са обобщени и достъпен за преглед на адрес https://www.allsport.bg/about/mono-terms-of-use .

Резюме

Ние притежаваме всички права върху и върху нашите услуги, съдържание, данни, технологии и функции.
 

Можете да използвате нашите услуги и съдържание, стига да спазвате изцяло тези условия и да осигурите пълни и навременни плащания.

Някои шрифтове, които са ви достъпни, са лицензирани от трета страна, не забравяйте да прочетете и техните условия.

3.3. Обратна връзка и предложения

Ако ни предоставите някакви предложения, коментари или друга обратна връзка, свързана с услугите ОлСпорт ООД (независимо дали съществуващи, предложени или обмисляни), които са или могат да бъдат обект на права на интелектуална собственост („Обратна връзка“), такава Обратна връзка ще да бъде изключителна собственост на ОлСпорт ООД . Предоставяйки такава обратна връзка на ОлСпорт ООД , вие потвърждавате и се съгласявате, че тя може да бъде използвана от ОлСпорт ООД с цел: ( i ) допълнително развитие, персонализиране и подобряване на ОлСпорт ООД Услуги, (ii ) предоставя постоянна помощ и техническа поддръжка, (iii) се свързва с вас с общи или персонализирани ОлСпорт ООД -свързани известия и/или заявки за интервю въз основа на вашата обратна връзка или по друг начин, (iv) улеснява, спонсорира и предлага определени промоции и наблюдава производителност, (v) за създаване на обобщени статистически данни и друга обобщена и/или подразбираща се информация, която ОлСпорт ООД може да използва за предоставяне и подобряване на своите услуги, (vi) за подобряване на ОлСпорт ООД сигурност на данните и възможности за предотвратяване на измами и (vii) за спазване на всички приложими закони и разпоредби. В допълнение, вие (1) заявявате и гарантирате, че тази обратна връзка е точна, пълна и не нарушава правата на трети страни; (2) неотменимо преотстъпете на ОлСпорт ООД всяко право, собственост и интерес, които може да имате в такава обратна връзка и (3) изрично и неотменимо се отказвате от всички и всички искове, свързани с минали, настоящи или бъдещи морални права, права на артисти, или каквито и да било други подобни права в световен мащаб във или за такава Обратна връзка.

Резюме

Приветстваме всяка форма на обратна връзка или предложения. Ако ни предоставите такива, моля, уверете се, че са точни и законни.

4. Поверителност

Определени части от услугите ОлСпорт ООД (включително определени услуги на трети страни, налични в тях, както е обяснено допълнително в раздел 8 по-долу) изискват или включват подаване, събиране и/или използване на определена лична информация или информация, позволяваща идентифициране. По-специално и като част от достъпа или използването на услугите ОлСпорт ООД , ОлСпорт ООД и такива Услуги на трети страни могат да събират, осъществяват достъп и да използват определени данни, отнасящи се до Потребители и Крайни потребители, включително дейностите или навигацията, предприети от Потребители и крайни потребители чрез ОлСпорт ООД услуги и/или потребител. Препоръчваме ви редовно да четете нашата Политика за поверителност и съответните политики на всяка такава услуга на трета страна, за описание на такива практики за събиране и използване на данни.

Резюме

Ние се грижим за вашата поверителност и вие също трябва. Моля, прочетете нашата Политика за поверителност, за да научите повече за нашите практики относно личната информация

5. Такси за обслужване

5.1. Платени услуги

Използването на определени ОлСпорт ООД Услуги може да подлежи на заплащане на определени такси, определени от ОлСпорт ООД по негово усмотрение (съответно „Платени услуги“ и „Такса(и)“). ОлСпорт ООД ще предостави известие за такива такси, които тогава са в сила във връзка с такива Платени услуги. Ако желаете да получавате или използвате такива Платени услуги, от вас се изисква да заплатите всички приложими такси предварително.

ОлСпорт ООД си запазва правото да променя таксите си по всяко време след уведомление до вас, ако такава промяна може да засегне съществуващите ви абонаменти. Ако сте получили отстъпка или друга промоционална оферта, ОлСпорт ООД ще има право автоматично и без предизвестие да поднови абонамента ви за такава(ите) услуга(и) на ОлСпорт ООД при пълната приложима такса.

Всички такси се считат за в евро, освен ако изрично не е посочено друго в писмена форма от ОлСпорт ООД. До степента, разрешена от закона (и освен ако не е посочено друго от ОлСпорт ООД в писмена форма), всички такси са *без* всички данъци (включително данък върху добавената стойност, данък върху продажбите, данък върху стоките и услугите и т.н.), налози или задължения, наложени от данъчните власти („Данъци“), и вие ще носите отговорност за плащането на всички приложими данъци, свързани с използването на услугите ОлСпорт ООД или с всякакви плащания или покупки, направени от вас. Ако ОлСпорт ООД е длъжен да събира или плаща данъци за дължимите от вас такси и независимо дали такива данъци са били добавени и събрани от вас за предишни транзакции, такива данъци могат да бъдат добавени към плащането на всички дължими такси и ще да бъдат отразени във фактурата за такава сделка. Препоръчваме ви да проверите наличието на допълнителни такси, които може да ви бъдат начислени от трети страни във връзка със закупуването на Платени услуги или във връзка с тяхното подновяване (като такси за международни транзакции, такси за обмяна на валута или такси, дължими на банки или кредит картови компании). ОлСпорт ООД не носи отговорност за такива допълнителни такси или разходи.

Като част от регистрацията или подаването на информация за получаване на Платени услуги, вие също упълномощавате ОлСпорт ООД (директно или чрез своите филиали, дъщерни дружества или други трети страни) да изисква и събира такси за плащане и обслужване (или по друг начин да таксува, възстановява или взема всякакви други действия по таксуване) от нашия доставчик на плащания или посочената от вас банкова сметка и за отправяне на всякакви запитвания ОлСпорт ООД или неговите филиали може да сметнат за необходимо да потвърдят посочената от вас сметка за плащане или финансова информация, за да гарантират бързо плащане, включително за целта на получаване на актуализирани данни за плащане от вашия доставчик на плащане, кредитна карта или банкова сметка (напр. актуализирана дата на изтичане или номер на картата, както може да ни бъде предоставен от компанията на вашата кредитна карта).

Трябва да запазите кредитна карта, съхранена при ОлСпорт ООД, за да плащате за своите Платени услуги („Съхранена карта“). Ще можете да идентифицирате вашата съхранена карта по последните й четири цифри, както на страницата с настройки на вашия акаунт.

Резюме

Някои от нашите услуги струват пари. Ще ви уведомим колко е предварително

Нашите цени са посочени в евро и преди данъци, освен ако не е посочено друго.

Ако е необходимо, ние или нашите партньори можем да поискаме и да събираме плащания и свързана информация от съответните доставчици на плащания и банки.

 

5.2. Фактури

ОлСпорт ООД и/или неговите дъщерни дружества ще издадат фактура или кредитно известие за всяко плащане на Такси или възстановяване, извършено до или от ОлСпорт ООД („Фактура“). Всяка фактура ще бъде издадена в електронен формат и въз основа на държавата, посочена във вашия адрес за фактуриране, и ще ви бъде предоставена чрез вашия потребителски акаунт и/или по имейл. За целите на издаването на фактурата може да се наложи да предоставите определена лична информация (както този термин е дефиниран в Политиката за поверителност), за да спазите местните закони. Моля, имайте предвид, че фактурата, представена във вашия потребителски акаунт, може да не отговаря на изискванията на местното законодателство и в такъв случай може да се използва само за проформа цели.

Резюме

Фактурите за нашите платени услуги ще бъдат достъпни във вашия потребителски акаунт.

 

5.4. Гарантирано връщане на парите

Ако не сте доволни от ОлСпорт ООД Услуги, които подлежат на такса за период на услуга или ангажимент за абонамент и които са вашата първоначална покупка на такава услуга, можете да изпратите известие за анулиране по каквато и да е причина в рамките на четиринадесет (14) дни от първата поръчка или активиране на такива ОлСпорт ООД Услуги („Възстановяване на средства“ и „Период на възстановяване на средства“). Възстановяването е приложимо само за първоначалната покупка на ОлСпорт ООД услуги, което е надграждане на безплатен уебсайт чрез закупуване на Премиум план (както се предлага на уебсайта ОлСпорт ООД). Възстановяването не е приложимо за никакви допълнителни покупки, надстройки, модификации или подновявания на ОлСпорт ООД Услуги. Ако пребивавате в юрисдикция, която изисква по-дълъг период за възстановяване на средства, ние, разбира се, ще се радваме да изпълним тези изисквания в съответствие с всички приложими закони. Ако ОлСпорт ООД получи такова известие в рамките на такъв Период за възстановяване, ОлСпорт ООД ще ви възстанови сумата, която ОлСпорт ООД ви е таксувала за такива ОлСпорт ООД Услуги, във валута, в която сте били таксувани първоначално, и съответно ги отменете. Моля, имайте предвид, че сумата за възстановяване може да е различна от сумата, която сте били таксувани поради промени във валутата и такси на трети страни. ОлСпорт ООД няма да носи отговорност за каквито и да било разлики, причинени от промяна на обменните курсове на валутата или такси, начислени от трети страни. След Периода на възстановяване платените от вас такси не подлежат на възстановяване и отмяна. Освен това, ако установим, че известието за анулиране е било дадено недобросъвестно или в нелегитимен опит да се избегне плащане за действително получени и ползвани услуги, ние си запазваме правото да таксуваме Потребителя, който е предоставил такова известие, за всяко ОлСпорт ООД Действително получени услуги, както е разрешено от закона.

Моля, обърнете внимание: определени услуги, закупени на или чрез услугите ОлСпорт ООД, може да не подлежат на възстановяване. Те включват услуги на трети страни като домейни, бизнес инструменти и приложения. Условията на всяка закупена услуга или приложение са посочени на уебсайта ОлСпорт ООД и/или като част от или по време на процеса на закупуване на такива услуги или приложения. Ваше задължение е да проверите способността си да анулирате услуга, преди да я закупите. ОлСпорт ООД няма да възстанови никакви суми, платени за невъзстановими Платени услуги, приложения или Услуги на трети страни.

Резюме

Щастливи сме да предложим 14-дневна гаранция за връщане на парите за нашите месечни или годишни платени услуги при първата покупка. Това може да бъде удължено съгласно закона.

Моля, проверете внимателно условията на всяка услуга, преди да купите, тъй като някои услуги не подлежат на възстановяване.

 

5.5. Възстановяване на плащания

Ако по което и да е време регистрираме отхвърляне, връщане на плащане или друго отхвърляне на таксуване на каквито и да било дължими такси по вашия акаунт ОлСпорт ООД („Сторниране на плащане“), това ще се счита за нарушение на вашите задължения за плащане по-долу и използването от ваша страна на услугите ОлСпорт ООД може да бъде автоматично деактивирано или прекратено.

В случай, че бъде извършено сторниране на плащане, вашият потребителски акаунт може да бъде блокиран без опция за повторно закупуване или повторно използване, а всички данни, съдържащи се в такъв потребителски акаунт, включително всички домейни, приложения и услуги на трети страни, могат да бъдат анулирани и Загуба на капацитет (както е дефинирано в раздел 6.3 по-долу).

Използването от ваша страна на Услугите ОлСпорт ООД няма да бъде възобновено, докато не се абонирате отново за такива Услуги ОлСпорт ООД и не заплатите всички приложими такси в пълен размер, включително всички такси и разходи, направени от ОлСпорт ООД и/ или всякакви Услуги на трети страни за всяко получено сторниране на плащане (включително такси за ОлСпорт ООД Услуги, предоставени преди сторнирането на плащане, такси за обработка и обработка и такси, направени от процесора за обработка на плащанията).

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно плащане, извършено до ОлСпорт ООД, препоръчваме ви първо да се свържете с нашия екип за поддръжка на клиенти, преди да подадете връщане на плащане или отмяна на плащане, за да предотвратите Услугите ОлСпорт ООД анулиран и Вашият Потребителски акаунт да бъде блокиран, както и за избягване на подаването на неоправдано или погрешно сторниране на плащане, което може да доведе до това да носите отговорност за приложимите такси, в допълнение към повторното плащане на всички такси, приложими към ОлСпорт ООД Услуги, закупени (и върнати) от вас.

Ние си запазваме правото да оспорим всяко получено сторниране на плащане, включително като предоставим на съответната компания за кредитни карти или финансова институция всякаква информация и документация, доказващи, че Потребителят, отговорен за такова сторниране на плащане, действително е разрешил транзакцията и е използвал услугите, предоставени след това.

Резюме

Възстановяванията на плащания може да ни накарат да анулираме акаунта ви, затова ви призоваваме да избягвате да ги причинявате.

Моля, свържете се с нашия екип за поддръжка на клиенти, преди да подадете връщане на плащане. Вие ще носите отговорност за всички неправилни такси, загуби и разходи, които следват.

 

6. Анулиране

6.1. Анулиране от потребител

Можете да преустановите използването и да поискате анулиране на вашия потребителски акаунт и/или която и да е ОлСпорт ООД Услуги по всяко време, в съответствие с инструкциите, налични в ОлСпорт ООД Услуги. Датата и часът на влизане в сила за такова анулиране са датата и часът, на които сте завършили процеса на анулиране на Услугите ОлСпорт ООД, а датата на влизане в сила за анулиране на Платените услуги е в края на тези Платени услуги. абонаментен период.

Независимо от каквото и да било противно в гореизложеното, по отношение на абонаменти за Подновяване на платени услуги, такъв абонамент ще бъде прекратен само след изтичане на съответния период, за който вече сте направили плащане. Моля, имайте предвид, че тъй като процесът на анулиране може да отнеме няколко дни, за да се избегне следващото автоматично подновяване и съответната такса, заявката за анулиране трябва да бъде направена най-малко четиринадесет (14) дни преди изтичането на текущия период на услугата.

За повече информация относно анулирането на вашите Платени услуги, моля, посетете ОлСпорт ООД Помощен център.

Резюме

Можете да анулирате своя акаунт или която и да е услуга по всяко време. След като обработим вашата заявка за анулиране, няма да ви таксуваме за никакви допълнителни подновявания на абонамент.

 

6.2. Анулиране от ОлСпорт ООД

Неспазването на някое от условията на ОлСпорт ООД и/или плащането на дължима такса дава право на ОлСпорт ООД да спре (до пълното плащане) или да анулира вашия потребителски акаунт и потребител (или определени негови функции) , както и предоставянето на всички свързани ОлСпорт ООД Услуги (напр. Платени услуги) или Услуги на трети страни за Вас.

Резюме

Ако нарушите някое от тези условия или не успеете да извършите навременни плащания, можем да спрем или закрием вашия акаунт.

 

6.3. Загуба на данни, съдържание и капацитет

Ако вашият потребителски акаунт или която и да е ОлСпорт ООД Услуги или услуги на трети страни, свързани с вашия потребителски акаунт, бъдат анулирани (независимо дали по ваше искане или по ОлСпорт ООД преценка), това може да причини или да доведе до загуба на определено съдържание, характеристики или капацитет на вашия Потребителски акаунт, включително всяко потребителско съдържание, данни за краен потребител или други данни за използване, запазени в тях, и включително всяка резервация или регистрация на име на домейн, която е била включена в такива Услуги („Загуба на капацитет“). ОлСпорт ООД не носи отговорност по никакъв начин за такава загуба на капацитет или за запазване на резервно копие на вашия потребителски акаунт, потребителско съдържание или данни на краен потребител. Моля, имайте предвид също, че може да се прилагат допълнителни такси за повторно активиране на потребителски акаунт и/или ОлСпорт ООД Услуги след тяхното анулиране, както е определено от ОлСпорт ООД по негово усмотрение.

Резюме

Ако вашият акаунт или някоя от вашите услуги бъде анулирана, това може да доведе до загуба на съдържание и данни. Вие носите отговорност да архивирате своите данни и материали.

 

7. Електронна търговия

7.1. Общ

Услугите ОлСпорт ООД също включват определени функции, които ви позволяват да продавате стоки, съдържание, медии, билети за събития и услуги чрез вашия потребител („Потребителски продукти“ и заедно – „Електронна търговия“).

Вие носите пълната отговорност за вашите Потребителски продукти и дейности, свързани с електронната търговия, и всички промоции и свързано съдържание, съдържащо се или споменато във вашия Потребител, и спазването на всички приложими към тях закони. Ние просто ви предоставяме платформата за управление на вашите онлайн дейности за електронна търговия. Ние не участваме във вашите взаимоотношения и/или каквито и да е транзакции с действителен или потенциален купувач на вашия потребител.

Когато някой закупи вашите потребителски продукти, плащанията за такива транзакции ще бъдат обработени чрез ОлСпорт ООД Плащания или чрез доставчик на платежни услуги трета страна („Доставчик(и) на плащане“).

Резюме

Можете да използвате нашите услуги, за да продавате вашите продукти, съдържание и услуги онлайн.

ОлСпорт ООД може автоматично да ви свърже с ОлСпорт ООД Плащания, за да ви позволи да приемате плащания от клиентите си. 
Вие носите отговорност за всичките си търговски дейности, включително отношенията си с клиентите и всички доставчици на платежни услуги.

 

7.2. Доставчици на плащания

В зависимост от вашето местоположение, при закупуване на определени премиум планове (както се предлагат на уебсайта ОлСпорт ООД), ОлСпорт ООД може автоматично да свърже сметка за плащания ОлСпорт ООД на ваше име, за да ви позволи да приемате плащания от вашия клиенти. Всяко изплащане от такава сметка зависи от завършването на процеса на регистрация на плащанията ОлСпорт ООД. Такава ОлСпорт ООД сметка за плащания се управлява от условията за използване на ОлСпорт ООД за плащания, които са включени тук чрез препратка. Моля, прочетете тези условия за ползване, преди да публикувате сайта си и да приемате плащания. Всеки акаунт, свързан с други доставчици на плащания, се ръководи от условията за обслужване на този доставчик на плащания. Ние нито сме страна, нито сме отговорни по какъвто и да е начин за вашите отношения с такива доставчици на плащания или за действията на който и да е от тези доставчици на плащания. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ОлСпорт ООД Payments (ако е налице във вашата страна) ще бъде вашият доставчик на плащания по подразбиране. Ако не желаете да поддържате активни нито ОлСпорт ООД Payments, нито който и да е друг доставчик на плащания, ваша отговорност е да ги деактивирате.

Резюме

Може да ви начислим такси за обслужване за билети за събития, продавани през вашия сайт.

 

7.3. Потвърждения и гаранции за електронна търговия

Използвайки някоя от нашите функции за електронна търговия, вие потвърждавате, гарантирате и се съгласявате, че:

Вие носите изключителна и пълна отговорност за всички данъци и такси от всякакво естество, свързани с вашите дейности по електронна търговия, включително всички данъци, свързани с покупката или продажбата на потребителските продукти, както и за събирането, отчитането и превеждането на правилните суми на съответните органи и/или да информирате вашите крайни потребители за това и да им предоставите надлежно издадена фактура, както се изисква от закона;

Всички данъци, посочени от функциите за електронна търговия, предоставени ви от ОлСпорт ООД, са предоставени единствено за илюстративни цели и не може да се разчита на тях по никакъв начин;

Вие ще носите отговорност и ще поемете всички разходи за осигуряване и доставка на вашите Потребителски продукти и за предоставянето им по безопасен и професионален начин, в съответствие с индустриалните стандарти;

Вие носите пълната отговорност за всички изявления и обещания, които правите, както и за цялата помощ, гаранция и поддръжка по отношение на Потребителските продукти, и трябва да предоставите вярна информация за връзка с Вашия Потребител за всякакви въпроси, оплаквания или искове; и

Нямате право да предлагате или продавате каквито и да било Потребителски продукти или да предоставяте каквато и да е информация, Съдържание или материали относно Потребителски продукти, които могат да се считат за опасни, фалшиви, откраднати, измамни, обидни или злоупотребяващи; които са забранени за продажба, разпространение или използване; или които по друг начин не спазват приложимите закони, включително по отношение на правата на потребителите, интелектуалната собственост или правата за поверителност, безопасността на продуктите, търговските разпоредби и санкциите, поддръжката, поддръжката и износа; и -

ОлСпорт ООД може по всяко време и по свое усмотрение да спре, да деактивира достъпа до или да премахне вашия потребител и/или потребителски продукти - независимо дали са включени или не, публикувани с или са част от вашия потребител по това време, без каквато и да е отговорност към вас или към крайни потребители, включително за произтичаща от това загуба на капацитет.

 

8. Услуги на трети страни

Услугите ОлСпорт ООД ви позволяват да ангажирате и закупите определени услуги, продукти и инструменти на трети страни за подобряване на вашето потребителско изживяване, включително, без ограничение, приложения и изпълними модули на трети страни, предлагани чрез уебсайта ОлСпорт ООД, лицензирани от трети страни Съдържание, услуги за разпространение на медии, доставчици на плащания за електронна търговия, продавачи на материални продукти, дизайнери на трети страни, които могат да ви помогнат с вашето потребителско изживяване.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че независимо от начина, по който такива Услуги на трети страни могат да ви бъдат предложени (в пакет или интегрирани в определени ОлСпорт ООД Услуги, предлагани отделно от ОлСпорт ООД или лица, сертифицирани или упълномощени от [Въведете име] Тук] или по друг начин се предлага навсякъде в Услугите ОлСпорт ООД), ОлСпорт ООД просто действа като посредническа платформа между вас и такива Услуги на трети страни и по никакъв начин не одобрява такива Услуги на трети страни, или ще бъде по някакъв начин отговорен или отговорен по отношение на това. ОлСпорт ООД няма да бъде страна или по какъвто и да е начин да бъде отговорен за наблюдението на каквото и да е взаимодействие или транзакция между вас и каквито и да е Услуги на трети страни.

Вие потвърждавате, че такива услуги може да изискват плащане на допълнителни суми към [Въведете име тук ] и/или към доставчиците на такива Услуги на трети страни.

Всяко и всяко използване на такива Услуги на трети страни ще се извършва единствено на ваш собствен риск и отговорност и може да бъде предмет на такива правни и финансови условия, които уреждат такива Услуги на трети страни, които се насърчаваме да прегледате, преди да се ангажирате с тях.

Ако използвате услуги, софтуер или стоки на трети страни, докато използвате нашите Услуги, вие декларирате, че действате в съответствие с техните условия за използване. Например, ако използвате YouTube, докато използвате Услугите, трябва да спазвате приложимите условия на YouTube и неговата политика за поверителност, както в ефективната версия към датата на използване на тези услуги.

Въпреки че се надяваме да избегнем подобни случаи, ОлСпорт ООД може по всяко време и по свое усмотрение да спре, деактивира достъпа или да премахне от вашия потребителски акаунт и/или услугите ОлСпорт ООД, всяка трета страна Услуги – независимо дали са включени или не са част от вашия потребител в този момент – без никаква отговорност.

Резюме

Нашите услуги ви позволяват да получавате различни услуги и инструменти от трети страни, които не са свързани с нас.

Тъй като ние действаме само като посредническа платформа между вас и такива страни, само вие ще носите отговорност за ангажиментите си с тях.

Можем да премахнем услуги по всяко време, което може да повлияе на вашия уебсайт, потребителски акаунт или цялостно изживяване.

 

. Неправилно поведение и авторски права

.1. Неправилно поведение и злоупотреба

Когато използвате услугите ОлСпорт ООД , може да бъдете изложени на потребителско, потребителско съдържание или услуги на трети страни от различни източници, които може да са неточни, обидни, неприемливи или незаконни. С настоящото вие се отказвате от всички законови или справедливи права или средства за защита, които имате или може да имате срещу ОлСпорт ООД по отношение на това.

Ако смятате, че потребител или услуги на трета страна са действали неподходящо или по друг начин са злоупотребили с някоя от услугите ОлСпорт ООД , моля, незабавно ни докладвайте за такъв потребител и/или услуга на трета страна чрез elena@allsport.bgВие се съгласявате, че вашият доклад няма да налага никаква отговорност или отговорност на ОлСпорт ООД и че ОлСпорт ООД може да разгледа такъв доклад и да предприеме действия по него, да се въздържа от предприемане на подобни действия или да изисква допълнителна информация или документи, преди да го направи , по свое усмотрение.

Резюме

Ако станете свидетел или се сблъскате с неправомерно поведение или злоупотреба от някой, който използва нашите услуги, моля, уведомете ни.

.2. Авторски права

ОлСпорт ООД действа в съответствие с тълкуването си на Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA). Ако смятате, че вашето произведение е копирано или е било използвано по друг начин по начин, който представлява нарушение на авторските права, можете да ни уведомите за такова нарушение чрез elena@allsport.bg или по друг начин да предоставите следната информация в писмена форма на нашия назначен агент по авторски права : (1) данните за контакт на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право; (2) описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е нарушено; (3) описание на материала, за който твърдите, че е в нарушение или че е обект на дейност в нарушение и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде деактивиран, както и информация, достатъчна, за да позволи на ОлСпорт ООД да намери материал (включително URL адрес); (4) декларация, че имате добросъвестно убеждение, че използването на материала по начина, за който се оплаквате, не е разрешено от собственика на авторските права, негов агент или закона; и (5) декларация, че информацията в известието е точна и под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че вие сте собственикът на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторски права, за които се твърди, че са нарушени.

ОлСпорт ООД Агентът по авторските права може да бъде намерен на следния адрес:

ОлСпорт ООД 

1407 София
бул. Черни връх 170

*На вниманието: *

Телефонен номер : +359 879 920 776

В случай, че ОлСпорт ООД получи известие относно нарушение на авторски права, свързано с вашия потребител или потребителски уебсайт, той може да анулира вашия потребителски акаунт, да премахне вашата потребителска платформа или да премахне каквото и да е съдържание по свое усмотрение, със или без предварително уведомление до ти. В такъв случай можете да подадете надлежно насрещно уведомление в съответствие с раздел 512 от DMCA, в което трябва да включите: (1) вашето пълно име, адрес, телефонен номер и физически или електронен подпис; (2) идентифициране на материала и местоположението му преди отстраняването; (3) изявление под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че материалът е премахнат по погрешка или погрешна идентификация; (4) Вашето съгласие пред подходящ съдебен орган; и (5) всяка друга информация, изисквана съгласно съответните разпоредби на DMCA. Всички уведомления, подадени съгласно този раздел 9, могат да се считат за приети, приложими и съответстващи на DMCA или не, по ОлСпорт ООД единствено и разумно усмотрение. ОлСпорт ООД си запазва правото да уведоми лицето или организацията, предоставящи известието за нарушение, за такова насрещно известие и да предостави всички подробности, включени в него.

Резюме

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите.

Ако вашите защитени с авторски права произведения са били използвани неподходящо от някой от нашите потребители – моля, уведомете ни и ни предоставете цялата необходима информация и ние ще се погрижим за това в съответствие с DMCA.

Ако получим известие за нарушаване на авторски права по отношение на вашия уебсайт или съдържание, може да премахнем или анулираме вашия уебсайт и акаунт.

10 . Отказ от гаранции

Ние предоставяме Услугите ОлСпорт ООД на принципа „както е“, „с всички недостатъци“ и „както е налично“, без никакви гаранции от какъвто и да е вид, включително подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел, работно усилие, ненарушение или каквато и да е друга гаранция – всичко до максималната степен, разрешена от закона. Ние конкретно не заявяваме и не гарантираме, че Услугите ОлСпорт ООД (или която и да е част, функция или съдържание от тях) са пълни, точни, с определено качество, надеждни или сигурни по какъвто и да е начин, подходящи за или съвместими с който и да е от вашите (или на Вашите крайни потребители) предвидени дейности, устройства, операционни системи, браузъри, софтуер или инструменти (или че те ще останат като такива по всяко време), или че отговарят на всички закони, приложими към вас или вашите крайни потребители (включително във всяка юрисдикция в които работите), или че работата им ще бъде без вируси, грешки или други вредни компоненти или програмни ограничения. Освен това, ние не одобряваме юридическо лице, продукт или услуга (включително каквито и да било услуги на трети страни), споменати в или предоставени чрез услугите ОлСпорт ООД – така че, моля, не забравяйте да ги проверите, преди да ги използвате или по друг начин да ги ангажирате.

ОлСпорт ООД може по свое усмотрение (но няма задължение да го прави) да проверява, наблюдава и/или редактира всеки потребител и/или потребителско съдържание по всяко време и по каквато и да е причина, със или без предизвестие .

Независимо от каквото и да било противно в гореизложеното, при никакви обстоятелства ОлСпорт ООД не може да се счита за „издател“ на което и да е Потребителско съдържание, по никакъв начин не одобрява каквото и да е Потребителско съдържание и не поема никаква отговорност за качено Потребителско съдържание, публикувани, публикувани и/или предоставени от който и да е Потребител или която и да е друга страна в и/или чрез Услугите ОлСпорт ООД , за каквато и да е употреба от която и да е страна или за всяка загуба, изтриване или повреда на него или него или всякаква загуба, щети, разходи или разходи, които вие или други може да претърпите или понесете в резултат на или във връзка с публикуването, достъпа и/или разчитането на каквото и да е Потребителско съдържание. Освен това ОлСпорт ООД не носи отговорност за каквито и да било грешки, клевета, клевета, неистина, непристойност, порнография, подбуждане и/или каквото и да е друго незаконно и/или нарушаващо права Потребителско съдържание, на което вие или която и да е друга страна може да се натъкнете.

Вие потвърждавате, че има рискове при използването на Услугите ОлСпорт ООД и/или свързването и/или работата с Услуги на трети страни чрез или във връзка с Услугите на ОлСпорт ООД и че ОлСпорт ООД не може и прави не гарантира каквито и да било конкретни резултати от такава употреба и/или взаимодействия и с настоящото вие поемате всички подобни рискове, отговорности и/или вреди от всякакъв вид, възникващи във връзка с и/или произтичащи от такива взаимодействия. Такива рискове могат да включват, наред с другото, погрешно представяне на информация за и/или от Услуги на трети страни и/или Лицензирано съдържание, нарушаване на гаранция и/или договор, нарушаване на права и всякакви последващи искове.

Моля, имайте предвид, че някои услуги ОлСпорт ООД в момента се предлагат в тяхната БЕТА версия и са подложени на БЕТА тестване. Вие разбирате и се съгласявате, че определени ОлСпорт ООД Услуги все още може да съдържат софтуерни грешки, да претърпят смущения и да не работят по предназначение или предназначение. Използването от ваша страна на услугите ОлСпорт ООД на този БЕТА етап означава вашето съгласие да участвате в такова БЕТА тестване на услугите ОлСпорт ООД .

Резюме

Ние не даваме гаранции по отношение на нашите услуги, включително тяхното качество, надеждност, сигурност, съвместимост и условия.


 

Има рискове при използването на нашите услуги или услугите на някой друг. Вие приемате такива рискове.

Някои от нашите услуги все още са в БЕТА версия и може да съдържат грешки или прекъсвания.

11 . Ограничаване на отговорността

Доколкото е позволено от закона във всяка приложима юрисдикция, ОлСпорт ООД , неговите служители, директори, акционери, служители, филиали и/или агенти не носят отговорност пред вас за каквито и да било преки, непреки, случайни, специални, наказателни, примерни или последващи щети, включително всякакви щети, произтичащи от (1) грешки, грешки или неточности на или във всяко съдържание; (2) всякакви лични наранявания или имуществени щети, свързани с използването на услугите ОлСпорт ООД ; (3) всякакъв неоторизиран достъп до или използване на нашите сървъри и/или всякаква лична информация и/или друга информация, съхранявана там; (4) всяко прекъсване или спиране на предаване към или от Услугите ОлСпорт ООД ; (5) използването или показването на каквото и да е Съдържание или Потребителско съдържание, публикувано, изпратено по имейл, предадено или по друг начин предоставено чрез Услугите ОлСпорт ООД; (6) събития извън разумния контрол на ОлСпорт ООД, включително всякакви повреди в интернет, повреди в оборудването, прекъсвания на електричеството, стачки, трудови спорове, бунтове, въстания, граждански безредици, недостиг на работна ръка или материали, пожари, наводнения, бури , земетресения, експлозии, природни бедствия, война, тероризъм, междугалактически борби, правителствени действия, разпореждания на съдилища, агенции или трибунали или неизпълнение на трети страни; и/или (7) загуба на използване, данни, печалби, репутация или други нематериални загуби, произтичащи от използването или невъзможността да се използват някои или всички от ОлСпорт ООД Услуги.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че тези ограничения на отговорността са договорени разпределения на риска, представляващи отчасти възнаграждението за услугите на ОлСпорт ООД към вас, и такива ограничения ще се прилагат дори ако ОлСпорт ООД е бил уведомен за възможността за такива задължения .

Резюме

Съгласно приложимото законодателство, ние няма да носим отговорност за каквито и да е щети.

 

12 . Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате ОлСпорт ООД , неговите служители, директори, акционери, служители, филиали и агенти, от и срещу всякакви искове, щети, задължения, загуби, задължения, разходи, дългове и разноски ( включително адвокатски хонорари), произтичащи от: (1) нарушение от ваша страна на което и да е условие от тези Условия за ползване или други ОлСпорт ООД Условия; (2) нарушение от ваша страна на което и да е право на трета страна, включително авторско право, права на достъп, собственост или право на поверителност, произтичащо от вашето потребителско съдържание и/или използването на услугите ОлСпорт ООД , включително, без ограничение, ОлСпорт ООД Действия на услугите във ваша полза; и/или (3) всякакъв друг вид искове, че вашето потребителско съдържание е причинило щети на трета страна.

Резюме

Ако бъдем съдени или по друг начин сме поставени в опасност поради нещо, което сте направили, вие ще поемете свързаните с това разходи и щети.

13 . Общ

13 .1. Промени и актуализации

ОлСпорт ООД си запазва правото да промени, спре или прекрати която и да е от услугите на ОлСпорт ООД (или всякакви техни функции или цени, приложими към тях) и/или да отмени достъпа ви до която и да е от ОлСпорт ООД Услуги (включително премахване на всякакви материали, създадени от вас във връзка с ОлСпорт ООД Услуги) по каквато и да е причина и/или промяна на някое от ОлСпорт ООД Условия със или без предварително известие - по всяко време и по какъвто и да е начин .

Вие се съгласявате, че ОлСпорт ООД няма да носи отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, спиране или прекратяване на тези ОлСпорт ООД Услуги.

Ако такива промени включват плащане на допълнителни такси, ние ще ви предоставим известие за такива такси, преди да активираме такива конкретни промени. Ако не успеете или откажете да платите такива Такси, ние можем (по наше усмотрение) да анулираме вашия Потребителски акаунт (както е обяснено допълнително в Раздел 6 по-горе), да продължим да поддържаме вашите тогавашни ОлСпорт ООД Услуги, без да активирате такива промени, или да ви предоставим алтернативни услуги.

Резюме

Можем да правим промени в нашите услуги или в тези условия по всяко време.

13 .2. Приложим закон и юрисдикция; Отказ от колективен иск

Условията на ОлСпорт ООД , правата и средствата за правна защита, предоставени по-долу, както и всички искове и спорове, свързани с тях и/или с услугите ОлСпорт ООД , тяхното тълкуване или нарушаването, прекратяването или валидността им, взаимоотношенията които произтичат от или в съответствие с ОлСпорт ООД Условия, или всяка свързана транзакция или покупка, се управляват от, тълкуват и прилагат във всички отношения единствено и изключително в съответствие с вътрешните материални закони на Република България, без зачитане на своите принципи на стълкновение на закони.

Всички подобни искове и спорове ще бъдат предявени и вие с настоящото се съгласявате те да бъдат решавани изключително от съд с компетентна юрисдикция, разположен в София, България. Прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки е изрично изключено.

Съгласно всеки приложим закон, всички спорове между вас и ОлСпорт ООД ще се разрешават само на индивидуална основа и няма да имате право да предявявате иск срещу ОлСпорт ООД като ищец или член на група , консолидирани или представителни искове (или други съдебни производства, водени от група или представители от името на други).

Независимо от каквото и да било противно в този раздел 11.2, ако се намирате в Съединените американски щати, ( i ) правната юрисдикция, управляваща всички аспекти на платежната транзакция, предвидена в раздел 5 между вас и ОлСпорт ООД , ще бъде държавата на Ню Йорк, без спазване на неговите принципи на стълкновение на закони, и (ii) всички искове и спорове, свързани с такава платежна транзакция, предвидена в раздел 5, ще бъдат внесени и с настоящото вие се съгласявате те да бъдат решени изключително от съд от компетентната юрисдикция, намираща се в Ню Йорк, Ню Йорк.

Резюме

Тези условия и нашите взаимоотношения се уреждат от законите на Република България Всички спорове между нас могат да бъдат отнесени само пред съдилищата в София, България.

13 .3. Забележки

Можем да ви предоставяме известия по някой от следните методи: (1) чрез услугите ОлСпорт ООД , включително чрез банер или изскачащ прозорец в рамките на уебсайта ОлСпорт ООД , потребителски акаунт или другаде; (2) по електронна поща, изпратена на имейл адреса, който сте ни предоставили; и/или (3) чрез всякакви други средства, включително всеки телефонен номер или физически адрес, който сте ни предоставили. ОлСпорт ООД известие до вас ще се счита за получено и влиза в сила в рамките на двадесет и четири (24) часа след публикуването или изпращането му чрез някой от горепосочените методи, освен ако не е посочено друго в известието.

13 .4. Връзка

Условията на ОлСпорт ООД и използването от ваша страна на Услугите на ОлСпорт ООД не създават и не трябва да се тълкуват като създаване на партньорство, съвместно предприятие, взаимоотношения работодател-служител, агенция или франчайзодател-франчайзополучател между ОлСпорт ООД и вие.

Резюме

Можем да ви предоставяме известия чрез нашите услуги, по електронна поща или чрез всяко друго средство за контакт, което сте ни предоставили.

Резюме

Приемането на тези условия и услуги не формира партньорство или специални отношения между нас

13 .5. Цялостно споразумение

Тези Условия за ползване, заедно с ОлСпорт ООД Условия и всички други правни известия или известия за такси, предоставени ви от ОлСпорт ООД , представляват цялото споразумение между вас и ОлСпорт ООД относно предмета на настоящото или от него и заменя всички предишни или текущи споразумения, разбирания, обещания, условия, преговори, споразумения или декларации, писмени или устни, между ОлСпорт ООД и вас, включително тези, направени от или между съответни наши представители, по отношение на която и да е от услугите ОлСпорт ООД . Освен това се съгласявате, че не разчитате на каквото и да е обещание, подтик, представяне, изявление, разкриване или задължение за разкриване на ОлСпорт ООД при сключването на което и да е от ОлСпорт ООД Условия.

Резюме

Тези условия (заедно с допълнителни условия) представляват единственото и пълно споразумение между нас

13 .6. Възлагане

ОлСпорт ООД може да прехвърли своите права и/или задължения по-долу и/или да прехвърли правата на собственост и право на собственост върху ОлСпорт ООД Услуги и/или Лицензирано съдържание на трета страна без вашето съгласие или предварително уведомление до вас. Не можете да възлагате или прехвърляте никое от правата и задълженията си по настоящото без предварителното писмено съгласие на ОлСпорт ООД . Всеки опит или действително прехвърляне без ОлСпорт ООД предварително изрично и писмено съгласие ще бъде невалидно. Във всеки случай прехвърлянето или прехвърлянето съгласно този раздел ‎11.6 само по себе си не дава на ОлСпорт ООД или на вас правото да анулирате всички ОлСпорт ООД Услуги или Услуги на трети страни, които са в сила тогава.

Резюме

Можем да прехвърлим нашите права и задължения на други страни. Можете да го направите само с нашето предварително писмено съгласие

13 .7. Разделимост и откази

Ако някоя разпоредба от ОлСпорт ООД Условията бъде счетена от съд с компетентна юрисдикция за невалидна, незаконна, нищожна или поради някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба ще се счита за отделима и няма да повлияе на валидността и изпълнимостта на останалите провизии. Никакъв отказ от каквото и да е нарушение или неизпълнение на което и да е от условията ОлСпорт ООД се счита за отказ от предходно или последващо нарушение или неизпълнение.

Резюме

Тези условия са независими едно от друго, в случай че някое от тях се окаже невалидно.

13 .8. Интерпретация

Всяко заглавие, надпис или заглавие на раздел, съдържащи се тук, както и всяко обяснение или резюме в дясната колона „Резюме“, се предоставят само за удобство и по никакъв начин не дефинират или обясняват който и да е раздел или разпоредба тук, или правно обвързват който и да е от нас по какъвто и да е начин начин.

Тези Условия за ползване са написани на английски език и са преведени на други езици за ваше удобство. Можете да осъществите достъп и да прегледате други езикови версии, като промените езиковите настройки на вашия уебсайт ОлСпорт ООД . Ако преведена (неанглийска) версия на тези Условия за ползване противоречи по някакъв начин на тяхната английска версия, разпоредбите на английската версия имат предимство.

Резюме

Само лявата колона е правно обвързваща (тази колона е само за яснота).

Преведените (не на английски) версии на тези условия са предоставени само за удобство.

13 .9. Контакт за обслужване на клиенти

Резюме

Имате въпроси или предложения? ще се радваме да ги чуем!